Szanowny Kliencie, 

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez MCJ Jacek Czogalla Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  MCJ Jacek Czogalla.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie MCJ Jacek Czogalla z siedzibąw Szczerbicach przy ul. Sumińskiej 2A. Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: ul. Sumińska 2A, 44-293 Szczerbice z dopiskiem "Klient",

• telefonicznie: zgodnie z numerem telefonu podanym na stronie internetowej, 

• poprzez e-mail: mcj@mcj.pl

 

2. Inspektor ochrony danych

Został wyznaczony Inspektor Ochrony  Danych, dlatego w razie wątpliwości możesz się z Nim skontaktować w celu wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych w MCJ Jacek Czogalla poprzez email: goreckiwoj.biz@gmail.com

 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby realizować zamówioną przez Ciebie usługę, oraz aby prowadzić działania marketingowe naszych usług. W ramach marketingu będziemy telefonować, a także wysyłać e-maile w celu przedstawienia oferty na nasze usługi. Będziemy wykorzystywać nr telefonu i adres-email. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. c w celu wystawienia faktury, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

 

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać niektóre Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego przechowywania informacji o zawartych transakcjach (wystawionych fakturach VAT). 

 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Podmiotom/Zleceniobiorcom świadczącym dla nas usługi rozliczeniowe, Podmiotom świadczącym dla MCJ usługi dostarczania przesyłek (kurierzy, poczta polska), oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.

 

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• na podstawie art. 7, ust. 3 RODO - prawo do wycofania zgody,

• na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

• na podstawie art. 16 RODO - prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

• na podstawie art. 17 RODO - prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych,

• na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

• na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

• na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1, lit. e lub lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie przepisów prawa.Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 

9. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej. 

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Podawanie danych osobowych

Podanie danych osobowych do realizacji złożonego zamówienia w tym wystawienia dowodu zakupu, dostarczenia zamówienia jest obowiązkowe na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c w celu wystawienia faktury, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do celów marketingowych dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a, oraz w przypadku marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f.

 

12. Informacje o profilowaniu

Dane klienta podlegają profilowaniu, które polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

 

 

 

MCJ Jacek Czogalla, ul. Sumińska 2A, 44-293 Szczerbice

mcj @mcj.pl

ul. Sumińska 2a

Szczerbice

44-293 Gaszowice

 +48 32 423 45 44

Mo-Fr: 07:00-15:00